Youtube


  မာံမန္ ၾသန္ ကြာန္ကအ္ၾကိက္

  သဘင္ပူဇဵဓမၼေဒသနာမန္ သကၠရာဇ္ ၁၃၈၀သှာံ သာသနာ၂၅၆၂သှာံ ဂိတုဖ၀္ရဂိုန္(၄)မံ...
  • СКАЧАТЬ
  သဘင္ပူဇဵဓမၼေဒသနာမန္ သကၠရာဇ္ ၁၃၈၀ သှာံ သာသနာ၂၅၆၂သှာံ ဂိတုကထိုန္(၁၅)မံက္...
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  ဆရာေတာ္ဦးသုမဂၤလ(ဒယ္အိုးဆရာေတာ္) မွ မိုးကုတ္ျမိဳ႕အေရွ႕ပိုင္းေဖါင္ေတာ္...
  • СКАЧАТЬ
  သဘင္ပူဇဵဓမၼေဒသနာမန္ သကၠရာဇ္ ၁၃၈၀ သှာံ၊ သာသနာ၂၅၆၂ သှာံ ဂိတုကထိုန္(၅) ေစြ...
  • СКАЧАТЬ
  သၻင္ပူဇဵဓရ္ ဓမၼေဒသနာမန္ မြဲ၀္ွပိဂိတု ျဇပ္သၻင္ဓရ္မန္၊က်ာ္လေဒါ၀္ကဿာ၊...
  • СКАЧАТЬ
  ထပုိယ္ေဍာတ္ ဒုိဝ္တၼံၿဗာတ္ ယမုဓရ္--သတိေကာန္ဗုဒၶဘာသာ.
  • СКАЧАТЬ
  သကၠရာဇ္ဍဳင္ ၁၃၈၀ သှာံ၊ သာသနာ ၂၅၆၂ သှာံ ၊ ဂိတုဘတ္(၇)ေစြက္၊အခိင္ဗၲံ(၇:၃၀)မိ...
  • СКАЧАТЬ
  သကၠရာဇ္သာသနာ ၂၅၆၁ သှာံ၊ သကၠရာဇ္ဍုင္ ၁၃၇၉ သှာံ၊ ဂိတုပုဟ္ (၆) မံက္။ ၂၃-၁၂-၂၀...
  • СКАЧАТЬ
  သကၠရာဇ္ဍဳင္ ၁၃၈၀-သှာံ၊ သာသနာ-၂၅၆၂ သှာံ၊ သၻင္ပူဇဵဓရ္ မြဲ၀္ွပိဂိတု ဒါယကာဓ...
  • СКАЧАТЬ
  သၻင္တြံဓရ္ဓမၼေဒသနာမန္ ေဍာင္ဓရ္- (ဂြံစိုပ္နိဗၺာန္ ထိင္ကႝုမာန္) ဂုဏ္အၥာ-...
  • СКАЧАТЬ
  ဆရာေတာ္ဥဳးသုမဂၤလ(ဒယ္အိုးဆရာေတာ္) မွ မႏၲေလးတိုင္း ေညာင္ဦးျမိဳ႔နယ္ သူေ...
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  သကၠရာဇ္-၁၃၈၀-သှာံ၊သာသနာ-၂၅၆၂သှာံ၊ ဂိတု၀္ွ(၄)ေစြက္၊ တၛဲေစင္ ၁:၃၀ မိေနတ္၊...
  • СКАЧАТЬ
  သကၠရာဇ္ဍဳင္ ၁၃၈၀ သှာံ၊ သာသနာ ၂၅၆၂ သှာံ ၊ ဂိတုဘတ္(၅)ေစြက္၊အခိင္တၛဲေစင္ေက...
  • СКАЧАТЬ
  သဘင္ပူဇဵဓမၼေဒသနာမန္ သကၠရာဇ္ ၁၃၈၀ သှာံ၊ သာသနာ၂၅၆၂ သှာံ ဂိတုကထိုန္(၁၀)...
  • СКАЧАТЬ
  သၻင္ပူဇဵဓမၼေဒသနာမန္ အလန္စတုတၳ ေဍာင္ဓရ္- (ခ်ပ္ဗၥာညိ ေကာန္ဝုတ္စမၸါ) တၜဂုဏ...
  • СКАЧАТЬ
  သဘင္ပူဇဵဓမၼေဒသနာမန္ သကၠရာဇ္ ၁၃၈၀သှာံ သာသနာ၂၅၆၂သှာံ ဂိတုဖ၀္ရဂိုန္(၁၀)မ...
  • СКАЧАТЬ
  မြန္ျပည္နယ္/မုဒုံျမိဳ႔/ ျမိဳ႔ေတာ္ခန္းမ(တတိယ)အၾကိမ္ေျမာက္မိဘေက်းဇူးဆပ္...
  • СКАЧАТЬ
  သၻင္ပူဇဵဓရ္ ဓမၼေဒသနာမန္ မြဲ၀္ွပိဂိတု ျဇပ္သၻင္ဓရ္ ဘာမဟာ၀ိဟာရ၊ ကြာန္ကအ...
  • СКАЧАТЬ
  သဘင္ပူဇဵဓမၼေဒသနာမန္ သကၠရာဇ္ ၁၃၈၀သှာံ သာသနာ၂၅၆၂သှာံ ဂိတုဖ၀္ရဂိုန္(၆)မံ...
  • СКАЧАТЬ
  သကၠရာဇ္-၁၃၈၀-သှာံ၊သာသနာ-၂၅၆၂သှာံ၊ ဂိတု၀္ွ(၁၀)မံက္၊ဗၲံ-၇:၃၀ မိေနတ္ သၻင္ပူ...
  • СКАЧАТЬ
  Популярные тэги
   Сейчас смотрят
   Пользователи