Youtube


  မာံမန္ ၾသန္ ကြာန္ကအ္ၾကိက္

  သၻင္တြံဓရ္ဓမၼေဒသနာမန္ ေဍာင္ဓရ္- (ဂြံစိုပ္နိဗၺာန္ ထိင္ကႝုမာန္) ဂုဏ္အၥာ-...
  • СКАЧАТЬ
  သဘင္ပူဇဵဓရ္ဓမၼေဒသနာမန္ သကၠရာဇ္ ၁၃၈၀ သှာံ သာသနာ၂၅၆၂သှာံ ဂိတုကထိုန္(၂)မံ...
  • СКАЧАТЬ
  သကၠရာဇ္ဍဳင္ ၁၃၈၀-သှာံ၊ သာသနာ-၂၅၆၂ သှာံ၊ သၻင္ပူဇဵဓရ္ မြဲ၀္ွပိဂိတု ဒါယကာဓ...
  • СКАЧАТЬ
  သၻင္ပူဇဵဓရ္ ဓမၼေဒသနာမန္ မြဲ၀္ွပိဂိတု ျဇပ္သၻင္ဓရ္ ဘာမဟာ၀ိဟာရ၊ ကြာန္ကအ...
  • СКАЧАТЬ
  သဘင္ပူဇဵဓမၼေဒသနာမန္ ကြာန္ထဝ္ပၜင္၊ ပြိဳင္ဍဳင္ဘာအင္ တၜဂုဏ္အၥာ သ႘လာစာရ(ဓ...
  • СКАЧАТЬ
  သကၠရာဇ္ဍဳင္ ၁၃၈၀ သှာံ၊ သာသနာ ၂၅၆၂ သှာံ ၊ ဂိတုဘတ္(၇)ေစြက္၊အခိင္ဗၲံ(၇:၃၀)မိ...
  • СКАЧАТЬ
  သၻင္ပူဇဵဓမၼေဒသနာမန္ တၜဂုဏ္အၥာသ႘လာစာရ (ဓမၼာစရိယ) ရာမညရ႒ဗုဒၶတကၠသိုလ္၊...
  • СКАЧАТЬ
  သကၠရာဇ္-၁၃၈၀-သှာံ၊သာသနာ-၂၅၆၂သှာံ၊ ဂိတု၀္ွ(၁၀)မံက္၊ဗၲံ-၇:၃၀ မိေနတ္ သၻင္ပူ...
  • СКАЧАТЬ
  သဘင္ပူဇဵဓမၼေဒသနာမန္ သကၠရာဇ္ ၁၃၈၀ သှာံ သာသနာ၂၅၆၂ သှာံ ဂိတုကထိုန္(၆)မံက္...
  • СКАЧАТЬ
  သၻင္ပူဇဵဓရ္ ဓမၼေဒသနာမန္ မြဲ၀္ွပိဂိတု ဘာမှိက္ထ၀္၊ ကြာန္ကှာေလ၊ ပြိဳင္ဍ...
  • СКАЧАТЬ
  သဘင္ပူဇဵဓမၼေဒသနာမန္ သကၠရာဇ္ ၁၃၈၀ သှာံ သာသနာ၂၅၆၂သှာံ ဂိတုကထိုန္(၁၁)မံက္...
  • СКАЧАТЬ
  သဘင္ပူဇဵဓမၼေဒသနာမန္ သကၠရာဇ္ ၁၃၈၀ သှာံ သာသနာ၂၅၆၂သှာံ ဂိတုကထိုန္(၁၁)မံက္...
  • СКАЧАТЬ
  သကၠရာဇ္ဍဳင္ ၁၃၈၀ သှာံ၊ သာသနာ ၂၅၆၂ သှာံ ၊ ဂိတုဘတ္(၅)ေစြက္၊အခိင္တၛဲေစင္ေက...
  • СКАЧАТЬ
  ထပုိယ္ေဍာတ္ ဒုိဝ္တၼံၿဗာတ္ ယမုဓရ္--သတိေကာန္ဗုဒၶဘာသာ.
  • СКАЧАТЬ
  သကၠရာဇ္-၁၃၈၀-သှာံ၊သာသနာ-၂၅၆၂သှာံ၊ ဂိတု၀္ွ(၄)ေစြက္၊ တၛဲေစင္ ၁:၃၀ မိေနတ္၊...
  • СКАЧАТЬ
  သဘင္ပူဇဵဓမၼေဒသနာမန္ တၜဂုဏ္အၥာသ႘လာစာရ (ဓမၼာစရိယ) ေဍာင္ဓရ္မှံဳယဿဳ - ညးဂွ္...
  • СКАЧАТЬ
  မာံမန္ၾသန္ ကြာန္ကအ္ၾကိက္.
  • СКАЧАТЬ
  သၻင္ပူဇဵဓရ္ ဓမၼေဒသနာမန္ တၜဂုဏ္အၥာ- ဘဒၵႏၲ ေခမာသာရ(ဓမၼာစရိယ M.A) ေဍာင္ဓရ္မှ...
  • СКАЧАТЬ
  Популярные тэги
   Сейчас смотрят
   Пользователи